ТОЗИ САЙТ ПРЕДОСТАВЯ ДОСТЪП ДО МАТЕРИАЛИ, ИНФОРМАЦИЯ И  КОМЕНТАРИ, КОИТО СА ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ПОТРЕБИТЕЛИ И В НЯКОИ ОБЩНОСТИ СЕ СЧИТАТ ЗА  ОБИДНИ. НЕ ВЛИЗАЙТЕ В ТОЗИ УЕБСАЙТ, АКО ЛЕСНО СЕ ШОКИРАТЕ И ЗАСЯГАТЕ, ИЛИ АКО  НОРМИТЕ ВЪВ ВАШЕТО ОБЩЕСТВО НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ДА ГЛЕДАТЕ ЕРОТИЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА  ПЪЛНОЛЕТНИ!

ВСЕКИ, ПОЛЗВАЩ ТОЗИ УЕБСАЙТ, ТРЯБВА ДА Е ПЪЛНОЛЕТЕН.  АКО ТЪРСИТЕ ДЕТСКА ПОРНОГРАФИЯ ТУК, МОЛЯ НАПУСНЕТЕ. ТУК НЯМА ДЕТСКА  ПОРНОГРАФИЯ. EROS2000.EU НЕ ТОЛЕРИРА ДЕТСКАТА ПОРНОГРАФИЯ ПО НИКАКЪВ НАЧИН И  ПОД НИКАКВА ФОРМА И ЩЕ ОТНЕСЕМ КЪМ ВЛАСТИТЕ ВСЕКИ ОПИТ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА  НЕПЪЛНОЛЕТНИ И НЕВИННИ ЛИЦА.